1985 startade Din Baker AS i Norge

Affärsidén var att man valde ut starka lokala bagerier som inte konkurrerade med varandra och bildade ett samägt bolag som garanterade betalningar för ägarna. På det sättet fick man en motpart till leverantörerna, förutom en enklare fakturering och större volym. Ägarna gick in med en aktiepost var (lika stor). Man tillsatte en vd som skötte inköpen från råvaru- och förpackningsleverantörerna åt medlemmarna Senare ingick man också andra inköpsavtal som t.ex. för el, försäkringar, diesel och olja På så sätt fick man bättre villkor och ökad konkurrenskraft.

Efter år 2000 beslöt vi att utvidga affärsidén från att vara en frivillig inköpsorganisation till att bli en affärsorganisation där man tog ansvar även för försäljningen och marknadsföringen som helhet. Vi inledde centrala förhandlingar med kunderna för att få rikstäckande avtal förutom de lokala. Vi satte i gång egen import av olika produkter för att få bättre ekonomi för bagerierna. Vi tog fram ett eget konditoriförsäljningskoncept för att få lägre utvecklingskostnader (halva priset på t ex inredning…), effektivare marknadsföring och ökad försäljning. Våra kunder, särskilt de på dagligvarusidan, letade också efter färre leverantörer och bättre villkor på samma sätt som DB. Man kom fram till att man kunde förhandla med en bagerigrupp i stället för 80 enskilda bagare.

2009 startade Din Bagare i Skandinavien AB i Sverige

2008 beslutade ett antal svenska konditorier och bagerier att det var dags att starta samma resa som man gjort i Norge. Efter samtal beslutades det att bilda ett bolag som skall ägas och drivas av de främsta Konditori- och bageri-entrepenörerna i Sverige. Under 2008 tillfrågades 30 st inom branschen om man ville vara med, 26 st hoppade omgående på och i januari 2009 började verksamheten för Din Bagare i Skandinavien AB. Bolaget ägs till 100% av medlemmarna som i sin tur äger en lika stor del av bolaget vardera. Målsättningen är att få ner kostnadsnivåerna så att vi kan utveckla gemensamma kampanjer och produkter, samt att lära av varandra inom viktiga områden. Välkommen till Din Bagare i Skandinavien AB.

Våra medlemmar är noggrant utvalda

Våra medlemmar är utvalda som de bästa på sin marknad. De har alla de rätta förutsättningarna för att kunna föra Din Bagare framåt. I kraft av vår storlek har vi avtal som ingen av oss själva hade kunna förhandla fram. Avtalen omfattar bland annat råvaror, försäkringar, telefon, maskiner, emballage, inredning och kassa/datasystem från seriösa och väletablerade leverantörer. Det är medlemmarnas styrka och yrkesstolthet som gör Din Bagare till den succé som det blivit. Att bli medlem innebär inte att man gör avkall på sin egen profil eller varumärke, tvärtemot – det är mångfalden som ger oss styrka och fördelar vid marknadsbearbetningen och den lokala kundfokusen. Samtidigt är man med på en rikstäckande profilering som ger oss möjlighet till ökad produktion och leverans

Din Bagare är ett expansivt företag bestående av en enorm kompetens. En av styrkorna är att dela med sig av erfarenheter medlemmarna emellan. Vi har byggt upp ett eget intranät som ger oss möjlighet till en effektiv och träffsäker kommunikation inom gruppen. Vi har regelbundna träffar där fokusen är att stärka det lokala medlemsföretaget på samtliga områden och där man får ett forum att träffa sina kolleger inom branschen. Din Bagare är en “non profit”-organisation vilket innebär att överskottet efter att alla kostnader är betalda delas mellan medlemmarna efter givna nycklar. Vi har en slimmad och effektiv organisation. Uppgiften som Din Bagare har är att ordna de bästa avtalen och förutsättningarna till lägsta möjliga kostnad!

Din Bagares framtidsvision

  • 50 medlemmar som alla är dominerande på sina orter
  • Tre miljarder i omsättning
  • Bästa nätverket i branschen
  • Lokalt närproducerade produkter med hållbarhet
  • Starka lokala varumärken för bästa lönsamhet